Beloningsbeleid

Artikel 3.5 van onze statuten;
3.5. Bestuursleden krijgen voor hun in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Hetzelfde geldt voor de directie en/of vrijwilligers. Er zijn geen mensen in (loon)dienst van de stichting.